ثبت و تمدید دامنه اینترنتی

خدمات دامنه اینترنتی

دامنه اینترنتی یا دومین (Domain) یکی از مهم ترین ارکان یک وب سایت موفق می باشد.

دامنه ی اینترنتی شما باید منحصر به فرد باشد و بهتر است نامی را انتخاب کنید که در ارتباط با حوزه ی فعالیت شما باشد و همچنین معرف کار شما بوده و ساده به یاد سپرده شود.

انتخاب یک نام مناسب همانطور مهم است که طراحی و زیبایی یک سایت. قبل از اقدام به درخواست ثبت میتوانید اسامی مختلف را جهت ارزیابی تست کنید و یا از پسوند های مختلف دامنه کمک بگیرید.

کنترل پنل اختصاصی

مالکیت صد در صدی

ثبت آنلاین

ریجسترار معتبر

قفل دامنه

مدیریت Child Domain ها

مدیریت DNS

قیمت مناسب

COM

ثبت دامنه
هزار تومان 350 سالیانه
 • ثبت: 350 هزار تومان
 • تمدید: 350 هزار تومان
 • انتقال: 350 هزار تومان
 • مدیریت DNS: رایگان
 • قفل دامنه: رایگان

NET

ثبت دامنه
هزار تومان 420 سالیانه
 • ثبت: 420 هزار تومان
 • تمدید: 420 هزار تومان
 • انتقال: 420 هزار تومان
 • مدیریت DNS: رایگان
 • قفل دامنه: رایگان

ORG

ثبت دامنه
هزار تومان 510 سالیانه
 • ثبت: 510 هزار تومان
 • تمدید: 510 هزار تومان
 • انتقال: 510 هزار تومان
 • مدیریت DNS: رایگان
 • قفل دامنه: رایگان

IR

ثبت دامنه
هزار تومان 16 سالیانه
 • ثبت: 16 هزار تومان
 • تمدید: 16 هزار تومان
 • انتقال: 16 هزار تومان
 • مدیریت DNS: رایگان
 • قفل دامنه: رایگان