بستن یک process در لینوکس با دستور Kill

بستن یک process در لینوکس با دستور Kill

یک فرآیند – پردازه-  (process) کامپیوتری ، یک برنامه کامپیوتری دارای یک شناسه فرایند منحصر است که به فرد یا به عنوان PID شناسایی می شود.

اساسا، در سیستم عامل لینوکس، یک فرآیند ممکن است در پس زمینه، پیش زمینه یا در حالت معلق باشد.

در لینوکس، پوسته سیستم عامل ممکن است مستقیما در اختیار کاربر فعلی نباشد، مگر اینکه روند فعلی که در حال اجرا است، به اتمام برسد.

به عنوان یک نتیجه، بسیاری از فرآیندها که مقدار قابل توجهی از زمان را برای اجرای اجرا می کنند و شما را از استفاده از کنسول جلوگیری می کنند تا زمانی که فرایند به پایان برسد.

رایج ترین مسئله ای که برای کاربران لینوکس بوجود می آید، کشتن یا فرایند پس زمینه است تا کارهای دیگر در سیستم انجام شود.

برای کشتن یک فرایند، یک سیگنال باید با استفاده از فرمان kill لینوکس ارسال شود.

چگونه می توان بستن یک فرآیند لینوکس را با استفاده از فرمان kill انجام داد؟

دستور kill لینوکس

مرحله 1: فرمان زیر  را در ssh  وارد کنید تا PID را برای فرایند در حال اجرا بر روی سیستم شما که می خواهید آن را از بین ببرید ، نمایش داده شود.

ps myProcess

پس از وارد شدن به دستور فوق، با چیزی مشابه به موارد زیر باز می گردد:

PID TTY TIME CMD
1234 dz07 0:50 edit myBook
1235 dz07 0:47 -csh

مرحله 2: فرمان لینوکس زیر را وارد کنید تا اولین فرآیند ذکر شده در مثال بالا را خاتمه دهد:

kill -1 1234

دستور زیر را برای خاتمه دومین فرآیند فعال وارد کنید:

kill -1 1235

مرحله 3: ممکن است که kill -1 کار نکند، در چنین مواردی، شما باید از سوییچ -9 برای پاک کردن فرایند از سیستم خود استفاده کنید. از دستور زیر استفاده کنید:

kill -9 1234

kill -9 1235

مرحله 4:  همچنین شما می توانید تمامی نمونه های یک فرآیند داده شده را با استفاده از دستور killall از بین ببرید . به صورت زیر نشان داده شده است:

killall <pname>

<pname> به نام پروسه اشاره دارد.

این آموزش فقط در VPS یا سرور اختصاصی قابل استفاده است، زیرا نیاز به دسترسی root به سرور دارد.