مطالب آموزشی

پیوند یکتا وردپرس چیست ؟
آموزش وردپرس
مدیریت

پیوند یکتا چیست؟

پیوند یکتا چیست؟ permalink (پیوند یکتا) یک URL است که به طور خاص توسط یک سیستم مدیریت محتوا به یک صفحه خاص اشاره دارد. Permalink

ادامه ی مطلب >>